YẾN
THIÊN TUYẾT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

- Director: Ngọc Sang
- Photo: Chin
- Retouch: Leaf
- Stylish: Thảo

Bộ Bích Giò Tết | ©A project by Studio Viet Nam

Scope of product

Thực phẩm

Client

YẾN THIÊN TUYẾT

Style

Product concept

yen-thien-tuyet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad

yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
yen-thien-tuyet
Gọi ngay
Chat zalo
Chat Zalo
Studio Việt Nam

TẶNG ẢNH CHỤP NỀN TRẮNG

Khi chụp concept từ 10.000.000đ