HẰNG NGA
COSMETIC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

- Director: Ngọc Sang
- Photo: Chin
- Retouch: Leaf
- Stylish: Thảo

Hằng Nga Cosmetic ©A project by Studio Viet Nam

Scope of product

Mỹ phẩm

Client

Hằng Nga Cosmetic

Style

Product concept

hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
hang-nga-cosmestic
studio-viet-nam

NHẬN TIN TỨC
CẬP NHẬT MỚI NHẤT

và các ưu đãi, thông tin độc quyền chỉ dành cho Email