CƠM SẤY
MINH CHÂU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

- Director: Ngọc Sang
- Photo:Chin
- Retouch: Leaf
- Style: Thảo

Cơm Sấy Minh Châu ©A project by Studio Viet Nam

Scope of product

Thực phẩm

Client

CƠM SẤY MINH CHÂU

Style

Product concept

com-say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

com-say
com-say
com-say
com-say
com-say
com-say
com-say
com-say
com-say
com-say
studio-viet-nam

NHẬN TIN TỨC
CẬP NHẬT MỚI NHẤT

và các ưu đãi, thông tin độc quyền chỉ dành cho Email