BỘ BÍCH
GIÒ TẾT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

- Director: Ngọc Sang
- Photo: Chin
- Retouch: Leaf
- Stylish: Thảo

Bộ Bích Giò Tết | ©A project by Studio Viet Nam

Scope of product

Đồ ăn

Client

BỘ BÍCH

Style

Product concept

bo-bich-gio-tet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
bo-bich-gio-tet
studio-viet-nam

NHẬN TIN TỨC
CẬP NHẬT MỚI NHẤT

và các ưu đãi, thông tin độc quyền chỉ dành cho Email